ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
16.05.2566
0

ประชุมประจำเดือนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4/2566 และประกาศเจตนารมณ์ร่วมมาตรการตามแผนลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน พ.ศ.2566

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
16.05.2566
4

นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานสัมมนา”การบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล” ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
15.05.2566
0

เข้าร่วมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส บริษัท อัคโซ่ (ประเทสไทย) จำกัด และโรงงาน เดอะ แกรนด์ จามจุรี รีสอร์ท

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Director Panel Image
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

05.01.2566

14.12.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมยกระดับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ และทดสอบผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ๑ จังหวัด ๑ ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03