ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
07.09.2566
12

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 9.30 น. ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน Lamphun Tech Fair & Supply Chain 2023 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2566 ภายใต้โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และ SME จังหวัด นางจันทนา ไวยาวัจมัยอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูน ได้อนุมัติโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และ SME ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณีโครงการสำรอง (Y2) และมอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาศักยภาพในเรื่องของกระบวนการผลิต การบริหารจัดการและการตลาด และสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และ SME ของจังหวัดลำพูนมีการ ดำเนินกิจกรรม5 กิจกรรมและได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 เป็นต้นมา

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
05.09.2566
0

วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดลำพูน พื้นที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจประเมินเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามเกณฑ์ข้อกำหนดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ฉบับปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Director Panel Image
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03