คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
23.07.2564
79

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
20.07.2564
10

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
15.07.2564
8

รับสมัครด่วน จำนวนจำกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน จัดฝึกอบรมหลักสูตร ”การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าด้วยเทคนิคการให้เฉดสีบนผืนผ้า” โดย อาจารย์ศักดิ์จิระ เวียงเก่า (อ.ช้าง) ในระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2564 ณ เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท อำเภอเมืองลำพูน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้ประกอบการประเภทผ้าในจังหวัดลำพูน 2. ผู้ประกอบการมีการทอผ้าโดยมีการออกแบบด้านการให้เฉดสีและได้รับมาตรฐานผลอตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 3.สามารถอยู่ร่วมกิจกรรมได้ทั้ง 2 วัน *** 1 กิจการ สามารถสมัครได้ 2 คน แต่ทั้งนี้ ผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธ์ในการพิจารณา หากมี ผปก.สมัครมาจำนวนมาก การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ดำเนินการตามระเบียบและมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ********************************* สำหรับผู้ประกอบการท่านใดสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมสามารถเข้าดูรายละเอียดและกรอกใบสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ https://forms.gle/fsPNuzA7aZoT4Dc19

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

19.02.2564

ประกาศ สนง. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 2564

06.07.2564

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

21.04.2564

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปิดและปลดประกาศ

09.03.2564

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบด้วย MINI ITC และกิจกรรมฝึกอบรม เชิงลึกฯ ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10.11.2563

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02