วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายภิญโญ วงค์ษา หก.กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม นายพานุ ศรีเพชร หก.กลุ่มพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมคณะตรวจประเมินโรงงานในพื้นที่จังหวัดลำพูน แบบ Onsite ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่าน Platform online : TSC และ TST จำนวน 2 โรงงาน ได้แก่ บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด และบริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จำกัดโดยมีนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานคณะตรวจฯ ในครั้งนี้