นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ฯสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม ”วันรวมน้ำใจ ให้กาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขปวงประชา” พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นของรางวัลร้านมัจฉากาชาดในงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ฯสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม "วันรวมน้ำใจ ให้กาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขปวงประชา" พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นของรางวัลร้านมัจฉากาชาดในงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 เพื่อหารายได้เป็นงบประมาณในการดำเนินงานตามภารกิจ 8 ด้าน ของสภากาชาดไทย ด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการให้การสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ด้อยโอกาสและงานด้านสาธารณสุขกุศลต่างๆ ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน รับมอบสิ่งของ ณ บริเวณสนามจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน