นางสาวโชติกา ไชยชนะ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน พร้อมข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เวียนผ้าห่มองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยและผ้าห่มเจดีย์ปทุมวดีถวายเป็นพุทธบูชา และร่วมฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566

วันที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 19.30 น. นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวโชติกา ไชยชนะ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน พร้อมข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เวียนผ้าห่มองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยและผ้าห่มเจดีย์ปทุมวดีถวายเป็นพุทธบูชา และร่วมฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน