นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานสัมมนา”การบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล” ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วันนี้ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานสัมมนา"การบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล" ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีนายสรสิทธิ์ ชลิศราพงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดสัมมนา
ภายในงานได้มีการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ HR กับบทบาทงานด้านโรงงานอุตสาหกรรมยุคใหม่ โดยนายภิญโญ วงค์ษา หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน