คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
17.05.2565
0

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์อบรมสมโภชน้ำสรงพระราชทาน และเครื่องสักการะ

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
17.05.2565
0

ดำเนินการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2565 เพื่อรับฟังแผน และผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2565 ของแต่ละกลุ่มงาน

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
17.05.2565
0

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือ คุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

25.11.2564

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2565 การจ้างเหมาบริการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ตามประกาศจังหวัดลำพูน ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

25.11.2564

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12.04.2565

11.01.2565

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02