คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
19.01.2566
1

นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ การอบรมฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายโรงงานฯ ด้วยแนวคิด MIND ที่มุ่งยกระดับภาคอุตสาหกรรมคู่ชุมชนด้วย “หัว” และ “ใจ” ภายใต้แนวคิด “อุตสาหกรรมดี อยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน” โดยมีผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม?ในพื้นที่จ.ลำพูน?เข้าร่วมอบรม จำนวน 105 ราย

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
12.01.2566
0

นางสาวศุภาพิช กาเมืองวงษ์ วิศวกรปฏิบัติการ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังการเกิดมลพิษทางอากาศ PM 2.5 ประจำเดือน มกราคม 2566 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ เข้าติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
10.01.2566
2

เข้าร่วมตรวจสอบสถานประกอบการที่มีการประกอบกิจการเสี่ยงให้เกิดมลพิษทางอากาศ PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3 จำนวน 3 แห่ง

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

05.01.2566

14.12.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมยกระดับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ และทดสอบผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ๑ จังหวัด ๑ ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02