ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
06.04.2567
3

วันที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
05.04.2567
3

วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์มดิจิทัลในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านกลาง และการเสวนาหัวข้อ ”การขับเคลื่อนท้องถิ่นไทยสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน ด้วยระบบแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแพลตฟอร์มการให้บริการประชาชนแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในตำบลบ้านกลางและภาคีเครือข่ายรวมทั้งเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐได้นำแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการให้บริการประชาชน และเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการภายในองค์กร เปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้ประชาชนทราบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Director Panel Image
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

13.02.2567

13.02.2567

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03