ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
28.09.2566
0

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องใน ”วันพระราชทานธงชาติไทย” ในวันที่ 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 พร้อมใจจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงของ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนอย่างพร้อมเพรียง นำโดยนางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
26.09.2566
2

วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เข้าร่วมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่ได้ร่วมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2566 และร่วมสนับสนุนการประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
07.09.2566
13

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 9.30 น. ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน Lamphun Tech Fair & Supply Chain 2023 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2566 ภายใต้โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และ SME จังหวัด นางจันทนา ไวยาวัจมัยอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูน ได้อนุมัติโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และ SME ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณีโครงการสำรอง (Y2) และมอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาศักยภาพในเรื่องของกระบวนการผลิต การบริหารจัดการและการตลาด และสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และ SME ของจังหวัดลำพูนมีการ ดำเนินกิจกรรม5 กิจกรรมและได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 เป็นต้นมา

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Director Panel Image
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03