ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
21.05.2567
2

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2567 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน โดยนางสาวจินตนันท์ ขันไชย หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน นางสาวสุภารัตน์ ใจมา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2567 ณ บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเชตวัน หมู่ที่ 12 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
21.05.2567
1

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 18.00 น. นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์อบรมสมโภชน้ำสรงพระราชทานและเครื่องสักการะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2567 โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธี

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
20.05.2567
1

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 : เวลา 17.00 น. : นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมขบวนแห่น้ำสรงพระราชทาน และร่วมพิธีเปิดงานสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย ประจำปี 2567 โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีฯ

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Director Panel Image
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03